Là dòng sản phẩm của TERRISA đáp ứng tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. (Global Good Agricultural Practice) - là bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) - đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ an toàn và chất lượng theo quy chuẩn quốc tế. 


Là dòng sản phẩm của TERRISA đáp ứng tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kì, Ủy ban hữu cơ quốc gia (USDA): tiêu chuẩn có độ tin cậy cao với các yêu cầu nghiêm ngặt, sản phẩm chứa 95% thành phần hữu cơ mới được phép sử dụng logo, ngoài ra trong quá trình chế biến phải đảm bảo không được phép có chưa chất bảo quản tổng hợp và thành phần hóa học.

Là dòng sản phẩm của TERRISA đáp ứng tiêu chuẩn "Non Genetically Modified Organisms Project Verified" (“Chứng nhận dự án Phi biến đổi gien”) – chứng nhận những nông sản nuôi trồng theo phương pháp truyền thống và các giống cây trồng là tự nhiên, không biến đổi gen.